•  
 • Letölthető űrlapok
 •  
 • Rendeletek
 •  
 • Testületi ülések
 •  
 • Üvegzseb

   

   

   

   

     STOP Gyurcsány
  Aláírásgyűjtés Geszten is!!!


  Egyszerre van pénzszűke és pazarlás

  ÁSZ: szét kell választani a kötelező és az önként vállalt feladatokat  Az önkormányzatok fele nem a jóváhagyott költségvetése alapján gazdálkodik, kétharmaduk nem készített gazdasági programot, siralmas a belső ellenőrzés állapota, miközben egyre rosszabbak a gazdasági mutatók – derül ki az Állami Számvevőszék tavalyi önkormányzati ellenőrzéseiből.


  Tarthatatlannak véli az Állami Számvevőszék, hogy az önkormányzatok a kötelező feladataikhoz sem kapják a meg a szükséges fedezetet. A finanszírozási válságból egyedül az jelenthet kiutat, ha az állam egyértelműen szétválasztja a kötelezően elvégzendő és az önként vállalható feladatokat, és az előbbieket maradéktalanul finanszírozza – jelentette ki Dr. Lóránt Zoltán, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) főigazgatója azon a tájékoztatón, ahol a helyi önkormányzatok gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről számolt be. A főigazgató idén is elmondta, hogy az önkormányzatok gazdálkodását egyszerre jellemzi a pénzszűke és a pazarlás, hisz miközben számos feladatnak nincs meg a fedezete, máshol ellenőrizetlenül folynak el a milliók.
  A megállapítások szerint csökkennek az önkormányzatok tartalékai, emelkedik az egy főre eső adósságuk, és a működési költségeik fedezésére egyre több hitelt kell felvenniük. Az ÁSZ kilenc település 24 dolgozójának vetette fel a felelősségét a gazdálkodási fegyelem sorozatos megsértése miatt, és három esetben fordultak a nyomozóhatósághoz bűncselekmény alapos gyanúja miatt.
  Az ellenőrzött önkormányzatok kétharmad része nem rendelkezett hosszabb távra szóló gazdasági programmal. A költségvetési előterjesztések szerkezetére, tartalmára vonatkozó előírásokat nem tartották be. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat nem, vagy hiányosan rögzítették. Az önkormányzatok közel fele a törvényi előírást megsértve nem a jóváhagyott költségvetési előirányzaton belül gazdálkodott, az előirányzatokról és azok teljesítéséről közel kétharmaduk nem vezetett naprakész nyilvántartást.
  Az önkormányzatok 36 százaléka nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakította ki az operatív gazdálkodással összefüggő döntési és felelősségi szinteket. A gazdálkodás helyi szabályozottsága kritikus területe az önkormányzati gazdálkodásnak.
  Az önkormányzatok a vagyont érintő döntéseiknél mintegy 90 százalékban a szabályoknak megfelelően jártak el. Az önkormányzatok 69 százaléka nem szabályozta rendeletben, hogy milyen módon és esetekben lehet a vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni, illetve a követelésekről lemondani,38 százaléka rögzítette rendeletben azt az összeghatárt, amely felett vagyont értékesíteni csak nyilvános versenytárgyalás útján, a legjobb ajánlatot tevő részére lehet. Az önkormányzatok 88 százaléka nyújtott céljelleggel – nem szociális ellátásként –támogatást közalapítványoknak, alapítványoknak és egyéb szervezeteknek, vállalkozásoknak, magánszemélyeknek. A törvényben rögzített számadási kötelezettséget az önkormányzatok mintegy fele nem írta elő és nem ellenőrizte a felhasználást.
  Az önkormányzatok közül minden hatodik megsértette a döntéshozatal szabályait. A közbeszerzési eljárás lefolytatását az önkormányzatok 23 százaléka elmulasztotta.
  A felhalmozási kiadásokat a felhalmozási bevételek nem fedezték, az előző évhez képest a deficit mértéke közel kétszeresére növekedett. Az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásoknál az önkormányzatok 41 százaléka a felső korlátot túllépte.
  Az ellenőrzési kötelezettséget az önkormányzatok nem kezelték a szakmai súlyának és a jogszabályban előírtaknak megfelelően. Az önállóan gazdálkodó intézménynek ellenőrzését és a hivatali belső ellenőrzést az önkormányzatok fele szabályozta valamilyen formában.
  Az ÁSZ a 2003.évben 350 helyi önkormányzat (Budapest Fővárosi Önkormányzat, 4 megyei,6 megyei jogú városi,6 fővárosi kerületi, 54 városi, 27 nagyközségi és 252 községi)és 123 helyi kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának átfogó ellenőrzését végezte el. Ezek az önkormányzatok rendelkeztek az önkormányzati vagyon 45 százalékával, teljesítették az önkormányzati összes kiadás 34 százalékát.


   


  A szavazás szünetel  A portál az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatásával készült.